L L
M M
X X
J J
V V
13.00-14.00
L
M
X
J Yoga para empresas
V
14.15-15.15
L
M Hatha Vinyasa / 7, Poble Nou
X
J Hatha Vinyasa / 7, Poble Nou
V
15.15-16.30
L
M
X
J
V Hatha Vinyasa / 7, Poble Nou
17.45-18.45
L Vinyasa / Casal La Verneda
M
X
J
V
18.00-19.30
L
M Hatha Vinyasa / 7, Poble Nou
X
J
V
18.15-19.30
L
M
X Yoguilates / Casal La Verneda
J
V Ashtanga / Happy yoga central
18.30-19.30
L
M
X
J Vinyasa / Casal La Verneda
V
19.45-21.15
L Vinyasa intenso / 7, Poble Nou
M
X
J
V
L
M
X
J
V